Pārbaudītu ražotāju kvalitāte
Radio detaļu, elektronisko komponentu
mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība

Radiodetaļas – kas tas ir?

Jēdziens „radiodetaļas” parādījās pirms daudziem gadiem, taču līdz pat šai dienai, daudzi nemaz nezin, cik plašu produktu grupu tās pārstāv. Par radiodetaļām šodien var nosaukt visai lielu grupu elektronisko komponentu, kuras izmanto elektronikas un sadzīves tehnikas ražošanā. Tās ir visdažādākās mikroshēmas, akumulatori, rezistori, diodes, kondensatori, plates, tranzistori .....Lai saprastu, cik dažāda var būt radiodetaļu pasaule, Jūs varat paskatīties kompānijas Ormix assortimentā.

Radiodetaļu klasifikācija

Lai būtu vieglāk orientēties plašajā radiodetaļu daudzveidībā, to klasifikācijas pamatā ir darbības elektroķēdē princips. Ir divu veidu radiodetaļas – aktīvās un pasīvās.

Aktīvās radiodetaļas

Šajā lielajā elektronisko komponentu grupā jāiekļauj mikroshēmas, tranzistori un diodes. Diode ir pusvadītājs, kurš spēj vadīt elektrisko strāvu tikai vienā virzienā. Tranzistors – šī ierīce, kas ir pusvadītāja triode, ar kuras palīdzību tiek veikta sprieguma vadība elektroķēdē. Mikroshēmas – tās ir dažādas elektroniskās komponentes, kurās ir izvietoti rezistori, kondensatori, tranzistori un citas radiodetaļas. Kompānija Ormix piedāvā dažādu tipu mikroshēmas – analogās, ciparu un ciparu-analogās.

Pasīvās radiodetaļas

Šī grupa ir pārstāvēta ar sarežģītām elektroniskajām komponentēm – spolēm un rezistoriem, transformatoriem un kondensatoriem. Spoles tiek izmantotas, lai uzkrātu elektrisko strāvu. Rezistori, kurus klasificē saskaņā ar paredzēto izmantošanu, pēc raksturlielumiem „ampērs –volts” un pēc pretestības mērīšanas īpašībām, ir atbildīgi par sprieguma pārdali starp visām elektroniskajām komponentēm, kuras uzstādītas mikroshēmā. Transformatori – speciālas elektromagnētiskas ierīces, kuras spēj pārveidot elektrisko strāvu. Kondensatori – radiodetaļas, kuras spēj uzkrāt elektrisko strāvu, un pēc tam atdot to.

Kompānija Ormix – tā ir plaša radiodetaļu tirdzniecība – kā pasīvo, tā aktīvo, kā arī papildus produkcijas – enerģijas avoti, mērierīces un to elementi. Izdevīgas preču cenas, augstas kvalitātes produkcija un īpaša pieeja klientu vajadzībām – tas viss padara mūsu sadarbību ar Jums par vislietderīgāko.